Hướng dẫn đánh giá, nêu cảm nhận khi sử dụng sản phẩm của Hapaku

Tháng 6 21, 2018 0 Quan điểm của bạn đọc

Bước 1: Vào trang chủ website www.hapaku.vn

Bước 2: Đi đến sản phẩm bạn đã và đang sử dụng, rồi bấm vào "XEM NGAY"

Bước 3: Trong mục đánh giá của khách hàng, bấm vào "Viết nhận xét"

Bước 4: Đánh dấu sao, viết nhận xét, cảm nghĩ của bạn về sản phẩm Hapaku tại các mục này.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến của mình cho Hapaku!