Tấm thảo dược (Thay thế)

Tấm thảo dược theo công thức riêng độc đáo của Hapaku dùng để thay thế cho các phiên bản túi chườm dùng pin và điện. Mỗi tấm thảo dược dùng được khoảng 100 lần. Chi phí cho mỗi lần chườm chỉ từ 1 đến 2 nghìn đồng.