Tấm thảo dược (Thay thế)

Tấm thảo dược theo công thức riêng độc đáo của Hapaku dùng để thay thế cho các phiên bản túi chườm dùng pin và điện. Mỗi tấm thảo dược dùng được khoảng 100 lần. Chi phí cho mỗi lần chườm chỉ từ 1 đến 2 nghìn đồng.


AI CÓ SỨC KHOẺ ĐÓ LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC VÀ GIẦU CÓ NHẤT!

Kiến thức và bí quyết về dinh dưỡng, tập luyện, chăm sóc sức khoẻ được chúng tôi biên dịch từ các tài liệu uy tín trên thế giới và cập nhật giúp bạn, bạn chỉ cần điền email thôi.