Tấm sinh nhiệt

Tấm sinh nhiệt là sáng chế độc quyền của Hapaku. Dùng thay thế cho các phiên bản túi chườm dùng pin tích điện hoặc dùng điện để làm nóng thảo dược.