Tấm sinh nhiệt - Khuỷu tay

Tấm sinh nhiệt Khuỷu tay là bộ phận không thể thiếu trong Đai chườm thảo dược Khuỷu tay Hapaku, thương hiệu đai chườm làm nóng bằng điện đầu tiên tại Việt Nam. Có tác dụng truyền nhiệt, làm nóng tấm thảo dược, giúp tấm thảo dược tiết ra tinh dầu thảo dược. Sản phẩm đã được Cục Sở hữu Trí Tuệ bảo hộ.
Tấm sinh nhiệt Khuỷu tay là bộ phận không thể thiếu trong Đai chườm thảo dược Khuỷu tay Hapaku, thương hiệu đai chườm làm nóng bằng điện đầu tiên tại Việt Nam. Có tác dụng truyền nhiệt, làm nóng tấm thảo dược, giúp tấm thảo dược tiết ra tinh dầu thảo dược. Sản phẩm đã được Cục Sở hữu Trí Tuệ bảo hộ.


Sản phẩm liên quan